Om oss

MÅ BRA I SKOLAN-projektet (2017-2019) har som mål att stärka barns psykiska hälsa, må bra-färdigheter och vänskapsrelationer samt förebygga mobbning bland elever i grundskolan. MIELI psykisk hälsa Österbotten rf och psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet samverkar bland annat med Vasa stads grundskolor, POHY Österbottens Föreningar rf, Vasanejdens föräldrar och Vasa stads ungdomsfullmäktige.

Må bra i skolan – projektetets betoning ligger på:

 • de psykiska resurser som alla besitter
 • möjligheterna att påverka det egna livet
 • Förhoppning
 • Får tillfredsställelse från sociala förhållanden, kamrater och vänners betydelse samt
 • En positiv uppfattning av sig själv och de egna utvecklingsmöjligheterna.

Syftet med projektet är att:

 • Stöda områdets grundskolelevers behov och förebygga psykisk ohälsa
 • Stöda pågående verksamhet som främjar psykisk hälsa och minskar mobbning
 • Stöda målsättningarna för den nya läroplanen bl.a. främjande av välmående och hälsa, delaktighet, känsloförmåga och problemlösning
 • Öka och berika samarbetet mellan skola och föräldrar
 • Dra nytta av mobilspel som läromiljö
 • Öka skolelevers kunnighet om välmående

Team

Spelteam 2020-2022

Jani Elojoki, speldesigner
Anna Staczyk, 3D och 2D designer
Katariina Keinonen, manusförfattare, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Marjo Nordström, projektledare fi
Anna-Lena Vilo, projektledare sve

Projektkoordinering 2017-2019

Susanna Kotamäki-Viinikka, projektkoordinator
Anne Salovaara-Kero, verksamhetsledare

Specialister

Päivi Lappalainen, FD, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Raimo Lappalainen, FD, professor, Jyväskylä universitet
Katariina Keinonen, PsD, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Susanna Kotamäki-Viinikka, HTM, ET-familjeterapeuti/psykoterapeut

Spelteam

Utveckling av mobilspelet Magis
Niina Hautala, speldesigner
Jani Elojoki, speldesigner
Aki Loponen, kodning
Siiri Paananen, 3D designer, level designer
Tuisku Hiltunen, 2D designer
Anna Stanczyk, designer

Manusförfattare

Anna-Lotta Lappalainen, PsM, MSc, psykologi
Katariina Keinonen, PsD, psykologi, forskardoktor, Jyväskylä universitet

Innehåll, metoder, forskning

Min grej -grupperna, Magis-spelgrupperna
Katariina Keinonen, PsD, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Susanna Kotamäki-Viinikka, HTM, psykoterapeut, AmO, mentalvårdare
Raimo Lappalainen, FT, professor, Jyväskylä universitet
Päivi Lappalainen, FT, tutkijatohtori, Jyväskylä universitet

Styrgrupp

Anne Salovaara-Kero pj, Österbottens kriscenter Valo/Vasanejdens förening för mentalhälsa
Jyrki Jokinen, Vasa stad
Päivi Hällfors, Vasa stad
Niina Mäntylä, Vasa universitet
Sami Ojanperä, erfarenhetsexpert
Ahti Nyman, Vasa yrkeshögskola
Tuula Jäntti, POHY Österbottens Föreningar
Susanna Kotamäki-Viinikka, Vasanejdens förening för mentalhälsa

Översättning

Monica Bäck
Jani Elojoki
Milla Eriksson
Tess Malone
Johanna Sjöberg