Om oss

MIELI psykisk hälsa Österbotten och institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet har i samarbete med självständiga spelutvecklare utarbetat spelet utifrån de senaste forskningsrönen och lång erfarenhet.

Projektet Må bra i skolan är ett resultat av diskussioner som förts mellan centrala aktörer i Österbotten där resultaten från enkäten Hälsa i skolan (THL) beaktats och ungdomarnas medborgarråd hörts. Eleverna har uttryckt ökad oro över välmående i skolan.

Enkätundersökningen väckte frågor om ensamhet och symptom på depression och ångest bland regionens ungdomar. Skoleleverna hade också stött på mobbning och aggressivt beteende i högre grad än tidigare.

Undersökningsresultaten och flertal diskussioner med olika aktörer har lett till beslutet att agera och göra något för att alla ska ha förutsättningar för att må bra i skolan. Till detta behövs många olika parters goda vilja och samarbete.

Projektet Må bra (2020-2022)

Spelteam

Jani Elojoki, speldesigner
Anna Staczyk, 3D och 2D designer
Katariina Keinonen, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Marjo Nordström, projektledare fi
Anna-Lena Sahlström, projektledare sve

Specialister

Katariina Keinonen, PsD, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Raimo Lappalainen, FD, professor, Jyväskylä universitet
Päivi Lappalainen, FD, forskardoktor, Jyväskylä universitet

Manusförfattare

Katariina Keinonen, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Anna-Lotta Lappalainen, PsM, MSc, psykolog

Röstskådespelare

Torsten Borg

Översättning

Rune Skogberg, svenska
Jani Elojoki, engelska

Styrgrupp

Anne Salovaara-Kero, Österbottens Kriscenter Valo, ordförande
Raimo Lappalainen, Jyväskylä universitet
Tuula Jäntti, POHY Österbottens Föreningar rf
Riku Niemistö, Vasa yrkeshögskola
Mikael Nygård, Åbo Akademi
Jyrki Jokinen, Vasa stad
Marianne West, Vasa stad
Päivi Hällfors, Grundläggande utbildning på finska
Jesse Kurunsaari, Vasa ungdomsfullmäktiges representant
Ella Filppula, Vasa ungdomsfullmäktiges representant
Leo Laine, Vasa ungdomsfullmäktiges representant
Monica Gammelgård, Gamla Vasa sjukhus
Anna-Lena Vilo, Mieli psykisk hälsa Österbotten
Marjo Nordström, Mieli psykisk hälsa Österbotten

Projetket Må bra i skolan (2017-2019)

Manusförfattare

Anna-Lotta Lappalainen, PsM, MSc, psykologi
Katariina Keinonen, PsD, psykologi, forskardoktor, Jyväskylä universitet

Projektkoordinering

Susanna Kotamäki-Viinikka, projektkoordinator
Anne Salovaara-Kero, verksamhetsledare

Specialister

Päivi Lappalainen, FD, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Raimo Lappalainen, FD, professor, Jyväskylä universitet
Katariina Keinonen, PsD, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Susanna Kotamäki-Viinikka, HTM, ET-familjeterapeuti/psykoterapeut

Spelteam

Utveckling av mobilspelet Magis
Niina Hautala, speldesigner
Jani Elojoki, speldesigner
Aki Loponen, kodning
Siiri Paananen, 3D designer, level designer
Tuisku Hiltunen, 2D designer
Anna Stanczyk, designer

Manusförfattare

Anna-Lotta Lappalainen, PsM, MSc, psykologi
Katariina Keinonen, PsD, psykologi, forskardoktor, Jyväskylä universitet

Innehåll, metoder, forskning

Min grej -grupperna, Magis-spelgrupperna
Katariina Keinonen, PsD, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Susanna Kotamäki-Viinikka, HTM, psykoterapeut, AmO, mentalvårdare
Raimo Lappalainen, FT, professor, Jyväskylä universitet
Päivi Lappalainen, FT, tutkijatohtori, Jyväskylä universitet

Styrgrupp

Anne Salovaara-Kero pj, Österbottens kriscenter Valo/Vasanejdens förening för mentalhälsa
Jyrki Jokinen, Vasa stad
Päivi Hällfors, Vasa stad
Niina Mäntylä, Vasa universitet
Sami Ojanperä, erfarenhetsexpert
Ahti Nyman, Vasa yrkeshögskola
Tuula Jäntti, POHY Österbottens Föreningar
Susanna Kotamäki-Viinikka, Vasanejdens förening för mentalhälsa

Översättning

Monica Bäck
Jani Elojoki
Milla Eriksson
Tess Malone
Johanna Sjöberg