Hjälp

Instruktioner för att spela genom spelet

Kapitel 1

I spelets börjar anländer spelaren till Magsikolan. På slottsgården träffar spelaren Robin som är elev vid skolan. Robin välkomnar spelaren och leder hen att bekanta sig med skolan och de andra eleverna. På slottsgården, nära brasrummet, kan spelaren prata med Bernhard och med Tirlittan.

Bernhards uppgifter:

 • Gå via porten på Slottsgården till Dimskogen (bild 1). Följ slottsmuren uppe till höger så hittar du trollstaven.

Kom tillbaka till Bernhard framför brasrummets dörr.

Bild 1

Brunnens mysterium

 • Brunnen hittar du på slottsgården bredvid trapporna. (Bild 12).
  • Leta upp Trollets grotta i dimskogen. Gå till dimskogen genom att följa stenstigen och vänd till höger i korsningen och följ den bruna stigen. (Bild 13)
  • Sök hjälp för att få stenen att sväva. Gå tillbaka längs stigen till stenstigen. Fortsätt framåt längs stenstigen tills du hittar Fen.
  • Gå tillbaka till Trollets grotta.
  • Se Trollets uppgift: Grodskräck
  • Efter att du pratat med Trollet, gå tillbaka till Bernhard på slottsgården.

Trollets uppgifter

Grodskräck

 • Efter att du pratat med Trollet, gå tillbaka längs stigen till stenstigen. Följ den och gå förbi Fen tills du hittar det Visa Trädet.
  • Gå tillbaka till Trollet.
  • Se Bernhards uppgift: Brunnens mysterium.

Robins uppgifter

Brasrummet

 • Leta upp elevernas brasrum på slottsgården (Bild 12).
  • Gå tillbaka till Robin.

Tirlittans uppgifter

Magikerns hatt

 • Leta upp Tirlittans hatt från slottsgården. Hatten är på en pelare. Gå uppför trapporna och trolla upp porten.
 • Gå tillbaka till Tirlittan, till höger på spelplanens övre del.
Bild 2
 • Etsi Tirlittanin hattu Linnanpihalta. Hattu on korokkeella. Nouse portaat ja taio porttia auki.
 • Palaa Tirlittanin luokse kentän yläoikeaan laitaan.

Det Visa trädet

 • Leta upp det Visa trädet som är i dimskogen. (Bild 12). Följ stenstigen till det Visa trädet. (Bild 13).
  • Gå tillbaka till Tirlittan.

Något nytt

 • Gå tillbaka till brasrummet och leta upp Rosen.
  • Gå till klassrummet. (Bild 14).
  • Leta fram boken som är högt uppe, till höger i rummet.
  • Prata med Ursula eller Robin som står bredvid, tills hen ger dig rådet att återvända till Rosen.
  • Gå tillbaka till Tirlittan på slottsgården.

Ursulas uppgifter

Trollkonstens grunder

 • Leta upp ditt trollspö i brasrummet och gå tilbaka till Ursula.

 Dimskogens fe

 • Gå till Dimskogen genom porten som finns till vänster på Slottsgården. Följ stenstigen till Fen.
 • Gå tillbaka längs stenstigen till slottsgården och klassrummet. Längst bak i klassrummet hittar du Robin.

Kapitel 2

 • Bernhards uppgifter

Detektiverna samlas

 • Gå in i klassrummet och prata med Rosen.
  • Gå till klassrumsdörren och prata med Tirlittan.
  • Gå nära porten till Dimskogen och prata med Harold.

Rosens uppgifter

Trollspöt i bitar

 • Gå genom porten till Dimskogen och följ stenstigen till Fen.
 • Leta upp Dimskogens magiföremål (se Bild 3)

Bild 3
 • Magiföremålets delar plockas upp genom att man springer genom dem.
  • Gå från Fen längs stenstigen till slottsgårdens port.
  • Plocka upp en del (1) till magiföremålet från vänstra sidan av stenstigen nära slottsgårdens port.
  • Spring genom skogen och följ floden (nere till vänster på bild 3).
  • Plocka upp magiföremålets del (2) i slutet av floden intill stenväggen.
  • Spring längs stenväggen till andra ändan av skogen.
  • Plocka upp magiföremålets del (3) vid stenväggens hörn.
  • Spring till andra sidan av den mindre stenväggen genom att följa längs kanten.
  • Plocka upp magiföremålets del (4) vid stenväggens hörn.
  • Gå tillbaka till Fen.
  • Det längsta svaret är alltid rätt på Fens frågor; ordningsföljden är 2-1-1-2.
  • Gå tillbaka till Rosen i klassrumet efter att du gjort Fens uppgift.

Kiusattu

 • Palaa Sumumetsään ja seuraa kivipolkua Viisaan Puun luokse.
 • Palaa kivipolkua Linnanpihalle. Löydät Haroldin portin läheltä.
 • Mene Tirlittanin luokse luokan oven läheisyyteen.

Mobbad

 • Gå tillbaka till Dimskogen och följ stenstigen till det Visa trädet.
  • Gå tillbaka till Slottsgården längs stenstigen. Du hittar Harold nära porten.
  • Gå till Tirlittan som står intill klassrumsdörren.

Tirlittans uppgifter

Rollo

 • Gå in i klassrummet och leta upp Rollo.

Rollos uppgifter

Rosens present

 • Efter att du pratat med Rollo, gå till Dimskogen och följ den bruna stigen till Trollets grotta.
  • Trollet ber dig leta upp boken som finns i hans grotta.

Trollets grotta:

Bild 4
 • Trolla vid den stora gula kristallen nära den stora stenen (bild 4).
 • Flytta dig till det gröna området i grottan.
Bild 5

Stig på plattan till vänster (1) och tryck på magiknappen.

 • Stig på plattan i mitten (2) och tryck på magiknappen.
  • Stig på översta plattan (3) och tryck på magiknappen.
  • Stig på nytt på den mittersta plattan (4) och tryck på magiknappen.
  • Gå längs vänstra sidan i grottan till Trollets bok och plocka upp den med trolleriknappen.
  • Gå tillbaka till Trollet.
  • Prata med Trollet och gå tillbaka till Slottsgården. Rollo har flyttat sig intill Bernhard framför brasrummet. 
  • Gå tillbaka till Dimskogen och följ irrblossen längs stenstigen och prata med Fen.
  • Följ irrblossen till vänster tills du hittar teleporten (bild 15). Stig in.
  • Prata med Ursula som står intill teleporten.
  • Gå mot övre kanten till vänster. Välj en runsten till dig genom att trolla.
  • Gå tillbaka till Slottsgården till Rollo som står framför brasrummet.

Kapitel 3

Bernhards uppgifter

Helt åsna

 • Prata med Bernhard och gå tillbaka till Dimskogen till Fen.
  • Fen guidar dig tillbaka till Slottsgården och klassrummet. Du hittar Robinlängst bak i klassrummet. 
  • Trolldrycken hittas på Slottsgården bakom staketet på en pelare.

Bild 6
 • Trolla vid flaskan och stig in i portalen.
 • Du anländer till Magiön:
Bild 7
 • Passera Magiön antingen genom att spela dig till slutet eller genom att använda lättnadsportaler.
 • OBS! Lättnadsportaler vid varje checkpoint (1-6, på bild 7) dyker upp, om man vid samma checkpoint faller av ön 7 gånger. Då man fortsätter till nästa checkpoint nollas räknaren.
 • På somliga nivåer av Magiön finns det plattor som man behöver stiga på och trycka på magiknappen för att komma framåt.
 • På Magiön finns även hoppmekanik som beöver användas för att komma genom olika hinder (välj antingen mellanslag eller tryck på hopp-knappen i kontrollpanelen beroende på om du spelar i webläsare eller i app).

Magiöns portal-labyrint:

Bild 8
Bild 9


Spelaren förflyttar sig via portaler med samma nummer, t.ex. 1 <-> 1.

 • OBS! Om spelaren stiger 25 gånger in i portalerna medan hen försöker lösa utmaningen, försvinner de lilafärgade hindren framför de blå portalerna. Då detta händer kommer spelaren till slutet av utmaningen genom att gå in i portalen.
 • Förflytta dig som på bild till nedre plan och till första portalen (1), varifrån du förflyttar dig till en annan portal markerad med nummer 1.
 • Förflytta dig nästa portal (2) enligt bild. Du återvänder genom en annan portal märkt med nummer 2. Fortsätt genom portalerna i nummerordning, som på bild. 
 • Då du återvänder efter den sjätte portalen dyker en blå portal upp. Gå in i den.
 • Stig på flaskan med magidryck och tryck på magiknappen.
 • Gå in i den gröna portalen som uppenbarar sig.
 • Gå bort från Magiön och tillbaka till Slottsgården.
 • Gå tillbaka in i klassrummet till Robin.
  • Efter att du pratat med Robin, gå till grytan som bubblar vid bordet.
  • När brygden är färdig, för den till Bernhard som står framför Brasrummet.
  • Leta nu upp Visa Trädet i Dimskogen (bild 13).
  • Prata med Bernhard som står framför Brasrummet.
  • Prata med Rollo som står intill Bernhard.

Rollos uppgifter

I behov av kristall

 • Leta upp Trollets grotta i Dimskogen efter att du pratat med Rollo. Trollet står framför öppningen till grottan.
  • Gå tillbaka till Runlunden.
  • Prata med Trollet i Runlunden.
  • Leta upp modets runa och föreslå den till Trollet.
  • Gå tillbaka till Trollet.
  • Efter att du pratat med Trollet, gå till vänster om trollet in i grottan. Du hittar kristallen där.
  • Gå tillbaka till Slottsgården till Rollo som står framför Brasrummet.

Ursulas uppgifter

I kläm

 • Gå till brunnen efter att du pratat med Ursula.
  • Gå till Tirlittan som står framför klassrumsdörren.
  • Gå tillbaka till brunnen.

Var är Ursula

 • Gå till Runlunden via portalen i Dimskogen. Du hittar Trollet vid runstenarna. 

Kapitel 4

Trollets uppgifter

Stenarna omkull

 • Prata med Trollet och gå sedan tillbaka till Fen i Dimskogen.
  • Se Fens uppgifter, hemliga rummet.

Monstret

 • Prata med varelsen som dök upp.
  • Följ de blåa irrblossen tillbaka till Slottsgården.
  • Prata med Robin, Tirlittan, Harold, Rosen, Bernhard, Rollo och Trollet. Du hittar dem antingen på Slottsgården, i Brasrummet eller i Klassrummet.
  • Gå till sist tillbaka till trollgrytan vid Slottsården. Prata med Ursula.
  • Grattis, du har nu spelat genom spelet!

Fens uppgifter

Hemliga rummet

 • Efter att du pratat med Fen, gå till Brasrummet via Slottsgården.
  • Leta upp nyckeln som finns i bokhyllan i Brasrummet.
  • Gå ut ur klassrummet med nyckeln och vänd till vänster i hallen. I slutet av korridoren finns en hemlig dörr. 
  • Öppna den Talande dörren med Brasrummets nyckel.
 • Du kommer till Hemliga rummets labyrint. Rör dig framåt längs rutten på bilden genom labyrinten.

Bild 10
 • Du kommer till det Hemliga rummet där du hittar magirullar.
  • Genom att trolla vid magiböckerna kan man se området ur ett annat perspektiv och röda objekt på den punkt i labyrinten där rullen ifråga är.
  • Efter att alla de rätta rullarna samlats, gå tillbaka till Fen i Dimskogen.

Bild 11
 • Efter att Fen gett dig formeln för att fixa saker, gå tillbaka till Runlunden. Fixa de söndriga Runstenarna genom att trolla.
  • v    Gå tillbaka till Troll

Kartor

Slottsgården

Dimskogen

Klassrummet

Runlunden

Kontakt