Teamet

Projektkoordinering

Susanna Kotamäki-Viinikka, projektkoordinator
Anne Salovaara-Kero, verksamhetsledare

Specialister

Päivi Lappalainen, FD, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Raimo Lappalainen, FD, professor, Jyväskylä universitet
Katariina Keinonen, PsD, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Susanna Kotamäki-Viinikka, HTM, ET-familjeterapeuti/psykoterapeut

Spelteam

Utveckling av mobilspelet Magis
Niina Hautala, speldesigner
Jani Elojoki, speldesigner
Aki Loponen, kodning
Siiri Paananen, 3D designer, level designer
Tuisku Hiltunen, 2D designer
Anna Stanczyk, designer

Manusförfattare

Anna-Lotta Lappalainen, PsM, MSc, psykologi
Katariina Keinonen, PsD, psykologi, forskardoktor, Jyväskylä universitet

Innehåll, metoder, forskning

Min grej -grupperna, Magis-spelgrupperna
Katariina Keinonen, PsD, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Susanna Kotamäki-Viinikka, HTM, psykoterapeut, AmO, mentalvårdare
Raimo Lappalainen, FT, professor, Jyväskylä universitet
Päivi Lappalainen, FT, tutkijatohtori, Jyväskylä universitet

Styrgrupp

Anne Salovaara-Kero pj, Österbottens kriscenter Valo/Vasanejdens förening för mentalhälsa
Jyrki Jokinen, Vasa stad
Päivi Hällfors, Vasa stad
Niina Mäntylä, Vasa universitet
Sami Ojanperä, erfarenhetsexpert
Ahti Nyman, Vasa yrkeshögskola
Tuula Jäntti, POHY Österbottens Föreningar
Susanna Kotamäki-Viinikka, Vasanejdens förening för mentalhälsa

Översättning

Monica Bäck
Jani Elojoki
Milla Eriksson
Tess Malone
Johanna Sjöberg